top of page

Om oss

 

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan, Lpfö 98.16 samt Frilufts Förskolor Övar-prövar-lär med naturpedagogiken. Vårt mål är att barnen, genom att vistas i naturen med sina grupper, skall få en trygg, rolig och lärorik förskoletid, där naturen är den bästa lek- och läroplatsen.

Våra förskolelokaler är belägna i en sekelskiftsvilla med flera olika rum inredda för en inspirerande inomhusvistelse men vårt arbetssätt är att flytta ut så mycket som möjligt av verksamheten, allt efter väder och vind.

 

Vår gård och närheten till naturen ger oss möjligheter för barnen att skapa en trygg och lärorik miljö. Förskolan Äventyret har funnits sedan 1992 men bedrivs av Frilufts Förskolor sedan 2014. Vår gård är utformad för att barnen ska känna trygghet och där miljön lockar barnen till olika slags lekar. Vi använder oss av olika stationer där materialet förändras efter väder och barnens intressen.

 

Vi pedagoger är närvarande tillsammans med barnen och skapar trygghet genom tydliga rutiner, både på och utanför gården. Vi använder oss av ett lustfyllt lärande, där barnen får prova sig fram och utmanas utifrån deras förutsättningar och alla barn ses som kompetenta och får samma möjlighet till att utvecklas. Vi jobbar med ett öppet klimat där både barn och pedagoger ska våga vara sig själv och vi tar in allas åsikter och tankar, både barns föräldrars och oss pedagogers.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page