Välkommen till Bullerbyn!

 

På Bullerbyns förskola möts barnen av engagerade och professionella pedagoger. Här tar vi hand om barnens nyfikenhet, upptäckarlust, fantasi, vetgirighet, utforskarlust, lärande och lekfullhet.

På Bullerbyn arbetar vi aktivt med att väcka ett positivt miljötänkande hos våra barn. Barnen lär sig att källsortera, kompostera och odla i vår näringsrika jord. Vi har arbetat efter ”Grön Flagg” i nästan 10 år. Vår målsättning är att vara utomhus så mycket det går. Regn och rusk stoppar inte en Bullerbyare!

 

Vi vill att barnen ska ha det tryggt roligt och lärorikt tillsammans och att det finns tid för dem att hinna upptäcka och utforska naturen i sin egen takt. Vi som pedagoger finns med för att ge trygghet, vara medupptäckare och möjliggöra många lärtillfällen. Förskolans läroplan betonar vikten av ett livslångt lärande. Naturen bjuder på fantastiska och kreativa tillfällen att lära sig. Vad händer när det blåser? Hur känns vinden och från vilket håll kommer den? Myrstackens alla myror som sliter och jobbar, vad äter dom? Hur ser drottningen ut? Hur många ben har en myra? Barnens frågor och intressen styr våra aktiviteter.

/Elsa Anagrius, Rektor

070-239 96 14

Redo för ännu en dag i skogen!
Sandlådelek
Höstfötter
IMG_2268.jpeg

Elsa

Olivia

Elin

Josefine

Ida

Caroline

Rochanna

Elin

Sanna

Om oss
- En vanlig dag
- Föräldrar berättar
- Dokument
Kontakta oss