top of page

Välkommen till Bullerbyn!

 

På Bullerbyns förskola möts barnen av engagerade och professionella pedagoger. Här tar vi hand om barnens nyfikenhet, upptäckarlust, fantasi, vetgirighet, utforskarlust, lärande och lekfullhet.

På Bullerbyn arbetar vi aktivt med att väcka ett positivt miljötänkande hos våra barn. Barnen lär sig att källsortera, kompostera och odla i vår näringsrika jord. Vi har arbetat efter ”Grön Flagg” i nästan 10 år. Vår målsättning är att vara utomhus så mycket det går. Regn och rusk stoppar inte en Bullerbyare!

 

Vi vill att barnen ska ha det tryggt roligt och lärorikt tillsammans och att det finns tid för dem att hinna upptäcka och utforska naturen i sin egen takt. Vi som pedagoger finns med för att ge trygghet, vara medupptäckare och möjliggöra många lärtillfällen. Förskolans läroplan betonar vikten av ett livslångt lärande. Naturen bjuder på fantastiska och kreativa tillfällen att lära sig. Vad händer när det blåser? Hur känns vinden och från vilket håll kommer den? Myrstackens alla myror som sliter och jobbar, vad äter dom? Hur ser drottningen ut? Hur många ben har en myra? Barnens frågor och intressen styr våra aktiviteter.

/Kerstin Jakobsson, Rektor

070-239 96 14

Redo för ännu en dag i skogen!
Sandlådelek
Höstfötter
IMG_1131.jpeg

Kerstin

Raghda_edited.jpg

Raghda

Unknown.jpeg

Marianne

Unknown-1.jpeg

Torbjörn

IMG_4560.jpeg

Daniela

IMG_4538.jpeg

Elin H

IMG_4559.jpeg

Lena

IMG_4540.jpeg

Rezouna

IMG_4537.jpeg

Dunia

Om oss
- En vanlig dag
- Föräldrar berättar
- Dokument
Kontakta oss
bottom of page