top of page

Om oss

 

Förskolan Bullerbyn ligger i Grimstaby. Här råder verkligen Bullerbykänsla med färgglada hus i gammal stil. Skogen finns som närmaste granne och här upptäcker, utforskar och äventyrar vi från morgon till kväll!

 

På Bullerbyn arbetar vi aktivt med att väcka ett positivt miljötänk hos våra barn. 

Eftersom vi har skogen ”runt knuten” så har vi valt att arbeta ute så mycket som möjligt, att upptäcka och leka med allt det roliga skogen har att erbjuda.

 

Vi som pedagoger finns med för att ge trygghet, vara goda förebilder, vara medupptäckare och leka lekar tillsammans med barnen. Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. Omgivningen och det material som finns runt dem inspirera deras lek. I leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får en god kroppsuppfattning, balans och smidighet, vilket leder till ökat självförtroende.

 

Vi pedagoger och barn synliggör barnens upptäkter och framsteg kontinuerligt på avdelningarna. Detta dokumenteras även i en pärm som barnen får med sig hem när deras tid på Bullerbyn är över.

 

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page