top of page

Om oss

Tryggt, roligt och lärorikt är ledorden för pedagogerna som arbetar på Förskolan Dungen. Det är viktig för oss att barn, vårdnadshavare och pedagoger är trygga och att barnen och pedagogerna ska få utvecklas i en trygg och säker miljö. Pedagogerna på Dungen strävar alltid efter att utveckla sig själv och varandra, just för att skapa den bästa pedagogiska verksamheten för just ditt barn. 

 

På Dungen är naturen vårt främsta pedagogiska rum och tillsammans med Veda och Barke utforskar vi naturens fantastiska värld. I naturen går vi på upptäckt, utforskning och äventyr och upplever med alla våra sinnen. Vi hör hur vinden viner i trädkronorna, känner sommarblommornas dofter, ser hur naturen ändrar färger under årstiderna, känner den första snön på kinden. Naturen är en fantastisk lärandemiljö där vi kan träna matematik genom att räkna stenar, sortera kottar, jämföra längd på pinnar. Möjligheterna är oändliga när vi är i skogen och närområdet. 

 

Barnens olika intressen och inflytande är viktigt för oss därför är barnen med och utformar verksamheten. Tillsamman skapar vi en trygg, rolig och lärorik upplevelse på Dungen. 

 

Dungen är en grön flagg certifierad förskola. Tillsammans med barnen och deras nyfikenhet skapar och arbetar vi för att skapa en medvetenhet för en hållbar utveckling. 

 

Tillsammans vill vi väcka lusten för ett livslångt lärande. 

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument

Kön sköts och hanteras av Stockholms Stad.  Kontaktcenter tel. 08-508 330 00

 

Urvalsgrunder vid intag av barn

1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap. 7 och 14 §§ skollagen.

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

4. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Faktureras av Frilufts Förskolor innevarande månad. Vi följer Stockholms Stads avgifter — Maxtaxa.

 

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskolor erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 — 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

bottom of page