Om oss

 

För oss på Dungen är det viktigt att alla känner sig trygga. Vi på Dungen tar till vara på barnens tankar och intressen för att göra lärandet roligt för både barn och pedagoger.

 

Dungens barn är indelade i tre grupper, Upptäckare (de minsta) Utforskare och Äventyrare (de äldsta). Barnen är uppdelade i sina grupper den större delen av dagen men vi är också vid många tillfällen alla tillsammans, vilket skapar en bra vi-känsla.

 

Vi på Dungen bedriver vår verksamhet i vår närmiljö, skogen, Mälaren och på vår gård. I skogen har vi olika aktiviteter som stimulerar och utvecklar barnens jagutveckling, socialkompetens, matematik, motorik, språk, naturvetenskap och teknik. Ibland lagar vi vår mat i skogen på eldplatserna. Vi bygger kojor, repbanor och har olika lekar tillsammans med barnen. Vid Mälaren brukar vi håva eller fiska från strandkanten och bryggan, under vintertid kan vi pimpla.

 

På Dungens förskolegård som är vårt pedagogiska uterum, kan man cykla, måla, bygga med både lego och klossar, läsa och leka, mm.

 

Dungen är certifierad med Grön Flagg, vilket innebär att samtliga på förskolan tillsammans arbetar medvetet med miljö och hållbar utveckling. Vi har en gång i månaden ett miljöråd, där vi samtalar och presenterar vad vi har arbetat med inom tema Grön Flagg.

VÄRDEGRUND OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 2017

Värdegrunden innefattar barn, föräldrar och pedagoger

 

Trygghet - Vi arbetar med tydliga rutiner så att barnen ska veta vad som händer varje dag.

 

Respekt - Vi strävar efter att vara ärligt intresserade av barnet, alltid ha det enskilda barnet i fokus, samt att barnen visar respekt gentemot varandra.

 

Solidaritet - Vi vill att barnen på Dungen känner gemenskap med varandra.

 

Jämställdhet - När vi bemöter barnen ska vi ge var och en samma möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

 

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
  • Frilufts Förskolor