Välkommen till Gillbostubben!

 

På Gillbostubben Upptäcker och Utforskar vi tillsammans med barnen i spännande omgivningar som skapar Äventyr. Vi ska ha en förskola som barnen längtar till.

 

Att få komma ut i naturen och samla erfarenheter med alla sinnen, känna sig aktiv och få tillit till sig själv i naturen. Vi ska göra dagarna meningsfulla för varje barn och alla barn. Vi arbetar med Frilufts Förskolors utomhuspedagogik. Det innebär att vi ser uterummet, naturen och gården, som platsen för lärande stunder, lek och vila.
"Utomhuspedagogik stimulerar både kropp och knopp"

 

Vi arbetar med olika teman så att lärandet kommer i ett sammanhang för barnen. Här vill vi erbjuda bra dagar och lärande stunder, vi vill att barnen ska få känna gemenskap i aktiviteter, få äta och sova/vila ute, vi vill ge tillfällen att samla på erfarenheter som stärker och stimulerar barnen både som individ och i gruppen.

/Karin Hydén, Rektor

070-438 53 42

Unknown.jpeg
Unknown-2.jpeg
Unknown-1.jpeg
Unknown.jpeg

Karin

Agneta

Sandra

Om oss
- En vanlig dag
- Föräldrar berättar
- Dokument
Kontakta oss
Unknown-3.jpeg

Malin

Unknown-4.jpeg

Linda

Unknown-5.jpeg

Carolina

Unknown-6.jpeg

Nelly

Unknown-7.jpeg

Ivana

Unknown-8.jpeg

Griselda

Unknown-10.jpeg

Jennifer

Unknown-11.jpeg

Victoria