top of page

Föräldrar berättar

 

Vad är det bästa med Gillbostubben och Frilufts Förskolor?

  • Det bästa med Gillbostubben är att få upptäcka gäldjen att vara ute i naturen, att lägga märke till stora som små djur och växer.

  • Att skogen är så central.

  • Vinteraktiviteter, att få åka skridskor och skidor.

  • Min dotter har lärt sig åka skridskor genom förskolan.

  • Drop-utfika och föräldramöten som ger insikt.

  • Fantasktiska pedagoger.

  • Att få äta i naturen.

  • Härligt att få vara ute och se sin närmiljö och få leka i skogen.

  • Bra stämning, frisk luft och mycket spring, vana att gå längre sträckor, närhet till natur och lekparker.

  • Veda och Barke, våra pedagogiska dockor.

Om oss
En vanlig dag
Dokument
bottom of page