top of page

Om oss

 

Våra fina gårdar inspirerar till rolig och fantasifull lek, lilla gården är för Upptäckare och yngre Utforskare och stora gården är för äldre Utforskare och Äventyrare. Vi använder vår musikanläggning i rörelselek, till våra sångsamlingar men även till klassisk musik och yoga eller till skön musik att komma till på morgonen.

Under vintertid ges många tillfällen att åka skridskor och skidor. Vi skidar upp spår på gården eller på ängen utanför och skridskoåkning kan vi ha på vår spolade plan utanför gården eller så tar vi bussen till Sollentunavallen, det gäller främst våra äventyrare. 

 

Vår verksamhet ska vara trygg och rolig och på så sätt bli lärorik. Samlingar med olika innehåll av samtal och reflektion, lek och rörelse, läroplanens olika mål för verksamheten som matematik, språk, natur och teknik, … i olika uttrycksformer.

 

Våra grupper är:

Alen, Upptäckare (de minsta barnen)
På Alen börjar våra yngsta barn. Här ser vi till att barn och föräldrar blir trygga i sin nya miljö. Upptäckarna håller sig till den närmsta närmiljön, på förskolan och strax utanför gården. Vi övar på att gå till naturplatsen med egen ryggsäck och liten matsäck. Upptäckarna sover i vindskydd på gården.

 

Lönnen, Utforskare (de mellersta barnen)
Lönnen tar sig längre bort från förskolan på sina utflyktsdagar. När förutsättningar finns äter och sover de i skogen. Alen och Lönnen samarbetar mycket och alla barnen blir trygga med alla pedagoger.

 

Björken, Utforskare (de mellersta barnen)
Björkens barn går ofta till Tomtebacken där de utmanas i olika aktiviteter. Äter och vilar i skogen om förutsättningar finns.

 

Eken, Äventyrare (de äldsta barnen)
Våra Äventyrare tar sig iväg längre bort, till Frejas kulle eller Äventyrarskogen. Bögs gård är också ett spännande utflyktsmål. Eken äter och vilar ofta i naturen.

Björken och Eken samarbetar mycket och alla barn blir trygga med alla pedagoger.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page