top of page

Föräldrar berättar

 

Sasha & Rickard, föräldrar till Sophia 5år - Äventyrare och Eric 2år - Utforskare

Varför valde ni Frilufts Förskolor Gläntan till era barn?

Vi ville att våra barn skulle få en naturlig relation till naturen, då vi som föräldrar inte känt oss så bekväma i just naturen. 

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Det allra bästa är alla engagerade barnskötare och pedagoger. Vår uppfattning är att all personal anstränger sig för att lära känna alla barn och vet om barnens personlighet. De intresserar dig för våra barn, lyssnar på dem och bekräftar dem.

Även lekfullheten i pedagogiken, och att pedogogiken är så pass närvarande varje dag.

Totalt engagemang i varje förskoledag vad gäller planering, utförande och även efterföljande återkoppling till oss föräldrar i form av mail och bilder.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Vi rekommenderar förskolan till andra föräldrar på grund av all engagerad personal, utomhuspedagogiken, och att våra barn trivs så förträffligt!

Om oss
En vanlig dag
Dokument
bottom of page