top of page

Om oss

 

Vår strävan är att ge barnen många och rika upplevelser, planerande som spontana. Utomhuspedagogiken är alltid vår utgångspunkt och att barnen ska ha det tryggt, roligt och lärorikt med oss.

 

Utomhuspedagogik handlar om att ta vara på naturens tillgångar och anpassa val av miljö till aktivitet.  I sällskap med Veda och Barke i naturen tar vi oss till platser som skogar, ängar, Mälaren, skridskobanor eller pulkabacken.  Utemiljön ger oss möjligheter att uppleva med alla sinnen, höra fågelkvitter på våren, uppleva sommarblommornas doft, smaka på naturens ätbara tillgångar, se trädens färger växla till höst och känna lyckan när årets första snöflingor singla ner över oss. Naturen ger oss utrymme och möjligheter till nya äventyr varje dag.

 

Att alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig Trygga med vistelsen på Gläntan är en förutsättning för vårt arbete. Genom att ha engagerade, närvarande pedagoger som är lyhörda och medvetna har vi möjlighet att se till att ingen far illa. Vi kan även på så sätt visa och lära hur vi vill vara mot varandra för att få det trivsamt och känna trygghet.

 

Genom att vi tar tillvara på barnens olika intressen och ger barn inflytande i vad verksamheten ska innehålla har vi goda möjligheter att skapa lustfyllda dagar och det blir Roligt att lära sig och uppleva nya saker.

 

För att det ska bli Lärorikt gäller det för oss pedagoger att barnen känner att det är tryggt och roligt på Gläntan. Vi som arbetar här får kontinuerligt gå både externa och interna utbildningar och vi arbetar för att bedriva en verksamhet som är aktuell och har en hög kvalitet. 

 

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument

Kön sköts och hanteras av Stockholms Stad.  Kontaktcenter tel. 08-508 330 00

 

Urvalsgrunder vid intag av barn

1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap. 7 och 14 §§ skollagen.

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

4. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Faktureras av Frilufts Förskolor innevarande månad. Vi följer Stockholms Stads avgifter — Maxtaxa.

 

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskolor erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 — 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

bottom of page