Klagomålshantering

 

Frilufts Förskolors klagomålshantering:

 

Steg 1
Frilufts Förskolor vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med parten det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att du kontaktar rektorn på enheten. Detta kan också göras direkt om du av någon anledning inte vill kontakta den klagomålet eller synpunkten berör personligen. 

Steg 2
Rektorn tar emot ditt klagomål eller synpunkt och kontaktar berörd person eller arbetslag för att få 

deras syn på saken. Rektorn ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 14 dagar.

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 1 och 2 kontaktas Marie af Malmborg eller Peter Wallebo som i sin tur kontaktar berörd rektor för att upprätta en gemensam handlingsplan. Vid steg 2 alternativt steg 3 kan detta formulär användas.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på, eller upplever att din klagomålshantering inte har tagits om hand enligt ovanstående, kan du vända dig till:

 

  • Stockholm - Stockholms Stads kontaktcenter på telefon 08-508 00 508.

  • Sollentuna - Skicka ditt klagomål till: bun@sollentuna.se

  • Täby - Skicka ditt klagomål till: barnomsorg@taby.se

  • Upplands Väsby - Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun, tel: till Kommunens växel är 08-590 970 00

  • Frilufts Förskolor