top of page

Klagomålshantering

 

Till dig som förälder

 

Steg 1
Frilufts Förskolor vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med parten det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att du kontaktar rektorn på enheten. Detta kan också göras direkt om du av någon anledning inte vill kontakta den klagomålet eller synpunkten berör personligen. Om du vill vara anonym kan du skicka via post Frilufts förskolor i Stockholm AB Lindausväg 2, 165 72 Hässelby. 

Steg 2
Rektorn tar emot ditt klagomål eller synpunkt och kontaktar berörd person eller arbetslag för att få 

deras syn på saken. Rektorn ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 14 dagar.

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 1 och 2 kontaktas Marie af Malmborg eller Peter Wallebo som i sin tur kontaktar berörd rektor för att upprätta en gemensam handlingsplan. Vid steg 2 alternativt steg 3 kan detta formulär användas.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på, eller upplever att din klagomålshantering inte har tagits om hand enligt ovanstående, kan du vända dig till:

 

  • Stockholm -  Utbildningsförvaltningen 08-50833000

  • Sollentuna - Skicka ditt klagomål till: bun@sollentuna.se

  • Täby - Skicka ditt klagomål till: barnomsorg@taby.se

  • Upplands Väsby - Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun, tel: till Kommunens växel är 08-590 970 00

Till dig som Personal

 

 

Välkommen till vår visselblåsartjänst!

Det är mycket viktigt för oss på Frilufts Förskolor att arbetsmiljön är säker, rättvis och transparent. Vi uppmanar alla att berätta om man misstänker missförhållanden eller oegentligheter inom Frilufts Förskolor. Vi vill också att du ska känna dig bekväm med att lämna in en rapport och kunna lita på att den tas på allvar.

Detta är ett tryggt och säkert visselblåsarsystem där du kan rapportera misstänkta oegentligheter. Vi garanterar att du är anonym och att ärendet hanteras med sekretess.

Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta repressalier mot den som slagit larm om missförhållanden. Om arbetsgivaren skulle göra det ändå kan de bli skadeståndsskyldiga.

Klicka på nedanstående knapp för att fylla i ett anonymt formulär

bottom of page