top of page

Om oss

På Lantgården är det Tryggt, Roligt och Lärorikt. Vi har samma rutiner ute och inne så att övergångarna blir trygga för alla barn. Vi ser till varje barns behov. Vi stödjer och hjälper barnen i deras sociala utveckling ”en bra kompis”. Vi vill att alla barn ska bli självständiga individer som kan ta egna beslut och ha empati för sina medmänniskor.

 

Vi tar tillvara på barnens tankar och ideér och omvandlar det till handling i verksamheten. I Veda & Barkes demokratiska klubb finns en representant från Upptäckare, Utforskare och Äventyrare som för barnens talan. Tillsammans med en pedagog samtalar vi om barnens vardag på förskolan och tillsammans tar vi beslut som barnen sedan informerar och samtalar runt tillsammans med sina kamrater.

 

Vi uppmuntrar barnen att reflektera över sitt eget lärande tillsammans med pedagogerna. Med digitala verktyg är det spännande att ta reda på information, ta bilder, spela in ljud och film. 

 

Av säkerhetsskäl räknar vi barnen flera gånger under dagen både i skogen och på förskolan. Är barn och pedagoger Trygga har vi Roligt och det blir Lärorikt tillsammans. Veda & Barke är länken mellan pedagoger och barn.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page