top of page

En vanlig dag på Lunden

 

Lunden öppnar klockan sju varje dag och barnen kommer klädda för utelek till förskolan. Om barnen efter att ha vinkat och sagt hejdå till sina vårdnadshavare behöver stöd att hitta en aktivitet finns det alltid en närvarande pedagog som ledsagar in i leken och gemenskapen. Innan den pedagogiska verksamheten startar, i skogen eller på gården samlas barn och pedagoger i sina grupper för fruktstund och uppstart av dagen. En dag i veckan har barnen med sig matsäck som äts på utflyktsplatsen.

 

I skogen utforskar barn och pedagoger tillsammans matematik med naturen till hjälp, språket, social samspel, självständighet, motorisk förmåga, teknik, naturkunskap och fantasi. Om vädret tillåter lagas maten på utflyktsplatsen eller tas med från förskolan. Efter mat och förmiddagsaktiviteter är det viktigt att varva ner och vila en stund. De yngsta barnen sover i vindskydd i varma sovsäckar och de äldre barnen hittar en rofylld plats att lyssna till saga på.

 

Efter vilan finns tid för lugna lekar fram till mellanmålet som kan bestå av bröd bakat eller värmt på elden eller fil och flingor.  De sista timmarna på förskolan bjuds barnen in till lek i stationer och gemensamma lekar. Det finns tid att rita eller bygga lego och flera aktiviteter utifrån barnens önskemål. Barnen som går hem mellan halv fem och fem, får en frukt och kanske en lugn stund med sagoläsning. 

Om oss
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page