top of page

Föräldrar berättar

Vårdnadshavare till barn i Utforskargruppen ht-23

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Lunden till era barn?

 

Mycket bra bemötande av pedagogerna - lätt att ha en dialog med. Uppskattar inriktning med utomhuspedagogik utan att vara "i ur och skur".

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

 

Barnen får vana att vara utomhus och leker gärna ute också hemma även om vädret inte är på topp. Värdefullt att pedagogiken kopplas ihop med djur och natur. Fantasin utmanas när mycket av lekar och övningar baseras på vad som finns i naturen

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

 

Se punkt 1 och 2.

 

Vårdnadshavare till barn i Upptäckargruppen ht-23

 

Varför valde ni Frilufts förskolor Lunden till era barn?

 

Vi valde Lunden till vårt barn för att det är en liten förskola, vilket vi tror skapar en lugn atmosfär, gemenskap, trygghet och närmare relationer mellan pedagog-barn och barn- barn.

 

Vad tycker ni är specifikt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

 

Lundens förskola känns unik genom pedagogernas närvaro med barnen, det är alltid en dialog med barnen och aktiviteter som erbjuds för barnen. Pedagogerna är genuint intresserade av att erbjuda barnen en lustfylld vardag. Vårt barn uppskattar att vara utomhus och att upptäcka skogen tack vare Lundens pedagogik. I mötet med naturen utforskar de alla områden i läroplanen, såsom normer och värden, skapande, språk, matematik och naturvetenskap och teknik. Vi uppskattar att vårt barn får möta naturen för att utveckla en hållbar relation till jorden.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

 

Vi rekommenderar Lundens förskola ifall du söker en plats där ditt barn får möta engagerade, närvarande och nyfikna pedagoger, att ditt barn får tillhöra ett litet sammanhang som vi tror skapar trygghet samt önskar att ditt barn ska uppskatta och utveckla intresse för naturen.

Vårdnadshavare till barn i Upptäckargruppen ht-23

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Lunden till era barn?
När det var dags för oss att välja förskola besökta jag och min dotter alla förskolor i närområdet. Att vi därefter valde just Lunden berodde på flera saker. Det mest uppenbara är kanske utomhuspedagogiken, och det enkla faktum att barnen får vara utomhus så mycket som möjligt – både för lek och för alla andra viktiga moment på förskolan, som samlingar, måltider och projekt. Att vi valde Lunden berodde dock lika mycket på att det var den förskola som verkade mest välskött och genomtänkt, och den verksamhet som kändes mest inbjudande för barnen. Vi slogs också av bemötandet från pedagoger och rektor, som tydligt satte barnen i centrum på ett väldigt genuint och varmt sätt, samtidigt som de uppenbart också var mycket duktiga pedagoger.

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?
Det finns flera saker som sticker ut extra positivt för mig. Personalen knyter verkligen fina band till barnen, har ett otroligt engagemang i att få barnen både att trivas och att utvecklas, och tar väldigt många kreativa initiativ till spännande utflykter, intressanta projekt och utvecklande lekar. Genom utomhuspedagogiken får inte bara barnen vara ute så mycket som möjligt. Den ger dem också fin respekt för och kunskap om andra människor, djur, och natur. Den gör också att det blir ännu enklare och roligare att vara utomhus tillsammans med sina barn utanför förskolans verksamhet. Här är förskolans skidskola, skridskoskola och utflykter till närliggande vatten jättebra exempel. Våra barn (och vi som föräldrar) har verkligen uppskattat att de får träna på detta, och pedagogerna hjälper alltid gladeligen till med skidor och pjäxor när barnen på eget initiativ vill åka ännu mer på gården om vintrarna. Att förskolan också har en komplett inomhusmiljö när det väl behövs är samtidigt en fin trygghet. Värt att nämna i detta sammanhang är också att pedagogerna är mycket duktiga på att dokumentera verksamheten, och man får flera gånger i veckan ta del av inlägg via Förskoleappen, med fina bilder och beskrivningar av barnens dagar på förskolan. Alltid med tydliga kopplingar till förskolans läroplan och utvecklingsmålen. Det blir som små ”presenter” till oss föräldrar där man får en fin och kontinuerlig inblick i barnens vardag på förskolan. Det gör det också ännu enklare att prata med barnen om hur de uppfattar sina dagar och upplevelser, vilket är väldigt roligt!

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?
Efter att ha haft flera barn på Lunden under flera års tid, har vi fortfarande inte träffat på någon bekant som verkar ha hittat någon bättre eller lika bra förskola. Utöver anledningarna ovan kan vi lägga till att det alltid är lätt att få bra kontakt med och respons från Lunden. Personalen uppmuntrar verkligen till dialog och hörsammar alltid det man tar upp. Vi har alltid haft en väldigt konstruktiv och bra dialog med personalen. Det är enkelt och roligt att vara förälder till barn på Lunden!

Om oss
En vanlig dag
Dokument
bottom of page