top of page

Föräldrar berättar

Vårdnadshavare till barn i Utforskargruppen ht-23

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Lunden till era barn?

 

Mycket bra bemötande av pedagogerna - lätt att ha en dialog med. Uppskattar inriktning med utomhuspedagogik utan att vara "i ur och skur".

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

 

Barnen får vana att vara utomhus och leker gärna ute också hemma även om vädret inte är på topp. Värdefullt att pedagogiken kopplas ihop med djur och natur. Fantasin utmanas när mycket av lekar och övningar baseras på vad som finns i naturen

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

 

Se punkt 1 och 2.

 

Vårdnadshavare till barn i Upptäckargruppen ht-23

 

Varför valde ni Frilufts förskolor Lunden till era barn?

 

Vi valde Lunden till vårt barn för att det är en liten förskola, vilket vi tror skapar en lugn atmosfär, gemenskap, trygghet och närmare relationer mellan pedagog-barn och barn- barn.

 

Vad tycker ni är specifikt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

 

Lundens förskola känns unik genom pedagogernas närvaro med barnen, det är alltid en dialog med barnen och aktiviteter som erbjuds för barnen. Pedagogerna är genuint intresserade av att erbjuda barnen en lustfylld vardag. Vårt barn uppskattar att vara utomhus och att upptäcka skogen tack vare Lundens pedagogik. I mötet med naturen utforskar de alla områden i läroplanen, såsom normer och värden, skapande, språk, matematik och naturvetenskap och teknik. Vi uppskattar att vårt barn får möta naturen för att utveckla en hållbar relation till jorden.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

 

Vi rekommenderar Lundens förskola ifall du söker en plats där ditt barn får möta engagerade, närvarande och nyfikna pedagoger, att ditt barn får tillhöra ett litet sammanhang som vi tror skapar trygghet samt önskar att ditt barn ska uppskatta och utveckla intresse för naturen.

Om oss
En vanlig dag
Dokument
bottom of page