top of page

Om oss

 

På Frilufts Förskolor Lunden erbjuder vi härliga stunder i vår närmiljö där vi får följa årstiderna med mångfaldiga sinnesupplevelser och motoriska utmaningar över stockar och stenar. Vi skapar tillsammans med naturens resurser och tillbringar dagarna i en lustfylld miljö där kreativiteten och lusten till lärandet flödar.  

 

Allt material på förskolan finns tillgängligt för barnen med samma tillgång ute som inne. I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss utav naturen och dess material i det pedagogiska arbetet med barnen.

 

Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet i deras vardag på förskolan. Barnen får vara med i demokratiska val och beslut, de ska känna att de kan vara med och påverka sin vardag och verksamhet. Det är barnens intressen som styr dagarnas innehåll till stor del. Pedagogernas genuina intresse och engagemang är avgörande för utomhuspedagogiken med ledorden Tryggt-Roligt-Lärorikt.

 

Lunden är beläget på nedervåningen på Trefaldighetsvägen 24. Tvärs över gatan ligger vår skog och i närområdet finns ängar, parker och sjön med upplevelser vid den ljusa sandstranden och de karga klipporna. 

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page