top of page

Mat & Hälsa

 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att bar­nen blir pigga och får lättare att leka och lära.  De mejeriprodukter som serveras hos oss är alltid ekologiska. Utöver detta handlar vi endast svenskt kött, kyckling samt MSC märkt fisk.

Förskolan har enligt läroplanen uppdrag att lägga en grund för barns livslånga lärande. Bra mat och fysisk akti­vitet är viktiga förutsättningar och pedagogiska måltider ett redskap.

Vi följer Livsmedelsverkets och Hälsomålets (Tillämpad Näringslära, Centrum för Folkhälsa) riktlinjer. Vi lagar all vår mat i vårt moderna storkök i Bromma from. hösten -18, och levererar sedan maten i egna bilar direkt till alla våra förskolor. Våra pedagoger arbetar med måltiderna för att skapa lugna och positiva upplevelser av och kring måltiderna. Vi arbetar aktivt med att främja goda matvanor. Barn tar efter vuxnas vanor och beteen­den. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö som barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Bra mat i förskolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och kan ätas i en trevlig miljö. Det innebär bland annat att krav ställs på näringsinnehåll och smak – förluster i näringsinnehåll och smak blir mindre ju kortare tid som går mellan tillagning och servering. Maten serveras i en trevlig måltidsmiljö efter god planering av lokaler och organisation.

 

Friluftsmat

De dagar barnen äter i skogen bör alla ha med sig en tom matlåda och bestick i ryggsäcken. Förskolan tar med sig lunch eller lagar maten ute i skogen så att alla barn äter samma lunchrätt. Att ha med sin egen ryggsäck med matlåda och vattenflaska är en stor och viktig händelse för barnen. Även att laga mat på friluftsköket tillsammans är en underbar upplevelse, liksom att ta vara på det naturen har att erbjuda i matväg.
 

Livsmedelsverket - Råd för förskola och familjedaghem

Förskolan har enastående möjligheter att på ett posi­tivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grundläg­gande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor.

 

Hösten 2005 fick Livsmedelsverket uppdrag av regeringen att utarbeta råd för måltider i förskola, familjedag­ hem, fritidshem, skola och gymnasieskola. De råd som presenteras här gäller kommunala och privata förskolor och familjedaghem. De är avsedda som stöd för alla som på något sätt arbetar med maten i förskolan, och även för föräldrar, när det gäller att främja bra matvanor hos förskolebarn. Råden gäller både bra matvanor och livsme­delssäkerhet. 

Ladda gärna hem Bra måltider i förskolan -2016

Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU‑stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan och detta är något som vi på Frilufts Förskolor tar del av. Vill man läsa mer kan man göra det på Jordbruksverkets hemsida. 

bottom of page