top of page

Pedagogisk kompetens

Frilufts Förskolor har flera nyckelpersoner som på olika sätt jobbar med att inspirera, koordinera och utveckla pedagogernas kompetens. Vi strävar efter att ständigt vidareutbilda våra pedagoger och på så vis höja kvaliteten och kompetensen inom företaget. Nedan kan ni bekanta er lite mer med vår Specialpedagog Tina, skolchef  Marie och Inspiratör Annika.

 

Tina Björkman, Specialpedagog

Jag heter Tina Björkman och är specialpedagog på Frilufts Förskolor sedan år 2015. Som specialpedagog har jag som främsta uppgift att tillsammans med pedagogerna se till att verksamheten blir så bra som möjligt för alla barn som går på våra 11 förskolor.

 

Ibland uppstår det frågor och dilemman som kräver handledning och rådgivning från specialpedagog. Genom en serie reflekterande samtal utreder vi hur situationen ser ut, hittar sätt att utveckla (det kan innebära arbetsmetoder, lärmiljöer eller speciella insatser för barn eller barngrupp) och till sist utvärderar vi insatserna som gjorts. Ibland kan observationer behövas för att få en bättre helhetsbild eller för att studera någon eller några specifika situationer som vi tar upp vid handledningstillfällena.

 

Om en tilläggsbeloppsansökan behöver göras för ett barn ansvarar jag för att processen genomförs och följs upp. Jag anordnar även workshops, förskollärardagar och annan fortbildning inom pedagogik, ledarskap och specialpedagogik för pedagoger och rektorer.  

 

Marie af Malmborg, Skolchef

Jag heter Marie af Malmborg och är Skolchef på Frilufts Förskolor. Jag började arbeta på Frilufts Förskolor 2003 och då i barngrupp och som förskoleansvarig på Dungen. Jag arbetade många år som chef för både Dungen och Gläntan i Hässelby tills jag gick över i min nya roll som skolchef 2014.

 

Min huvuduppgift i företaget är att driva det pedagogiska arbetet framåt och utveckla vår verksamhet. Jag är oerhört stolt över den verksamhet vi bedriver idag med vår utomhuspedagogik som profil. Vår profilering känns rätt i dagens moderna samhälle. Barnen som går på Frilufts Förskolor får fantastiska naturupplevelser varje dag och möts av engagerade och motiverade pedagoger som gjort ett medvetet val att arbeta utomhus. Mitt mål är också att all personal ska trivas hos oss och tycka sitt arbete är utvecklande och roligt. Att tillsammans med personal utvecklas på utbildningar och olika träffar är något som också gör mitt arbete så roligt. Också de tillfällen jag får vara med barnen och pedagogerna i skogen är de bästa dagarna! Vårt mål är att våra chefer ska vara nära vår verksamhet, vilket fortfarande är mitt mål som skolchef. 

Annika Alfredsson Thörewik, Inspiratör

Jag heter Annika Alfredsson Thörewik och har jobbat på Frilufts Förskolor sedan 1999. Efter många år som pedagog och rektor har jag samlat på mig mycket erfarenheter och kunskap inom naturpedagogiken. Jag ser det enkla och det fantastiska med att lära in…ute.

 

Jag jobbar idag halvtid som inspiratör för alla våra 11 förskolor. Jag håller i utbildningar för våra nyanställda, delar med mig av tips och idéer inom naturpedagogik till våra förskolor, deltar i vardagens arbete och ser på nära håll hur vår verksamhet fungerar ute på förskolorna och är den person i ledningsgruppen som fortfarande arbetar i barngrupp.

 

Jag jobbar också nära våra snickare och är en länk mellan det pedagogiska och utförandet i vår inomhus- och utomhusmiljö.

 

Frilufts Förskolor har jobbat länge med naturpedagogik och har många kunniga och erfarna pedagoger. Vi tar emot studiebesök från olika förskolor och europeiska länder som är nyfikna på vår verksamhet. I detta arbete är jag också med och driver ett europeiskt samarbete som heter Erasmus+

Ett projekt på 2 år tillsammans med några av våra pedagoger, vår skolchef och 4 andra länder. 

DSC04672.JPG
bottom of page