Om oss

 

Varje dag är som ett äventyr för barnen här på Riddersborg. Det finns något spännande bakom varje sten, stubbe och träd. I skogen finns det inga väggar som begränsar barnens utveckling.

I vår åldersblandade barngrupp kan barnen utvecklas i egen takt samt känna medinflytande i deras vardag. Barnen får ett viktigt utbyte av varandra som vi tar tillvara på i vår verksamhet. Barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig Trygga i vår verksamhet, vi alla tillsammans skapar Roliga och Lärorika dagar där vi ser barnet som kompetenta vägvisare och där vi pedagoger är deras ”medupptäckare” och trygga hand i dagens alla situationer.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
  • Frilufts Förskolor