Om oss

 

Varje dag är som ett äventyr för barnen här på Riddersborg. Det finns något spännande bakom varje sten, stubbe och träd. I skogen finns det inga väggar som begränsar barnens utveckling.

I vår åldersblandade barngrupp kan barnen utvecklas i egen takt samt känna medinflytande i deras vardag. Barnen får ett viktigt utbyte av varandra som vi tar tillvara på i vår verksamhet. Barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig Trygga i vår verksamhet, vi alla tillsammans skapar Roliga och Lärorika dagar där vi ser barnet som kompetenta vägvisare och där vi pedagoger är deras ”medupptäckare” och trygga hand i dagens alla situationer.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument

Kön sköts och hanteras av Frilufts Förskolor.

Köregler: syskonförtur, barn i behov av särskilt stöd, andra förturer, kötid, närhetsprincipen dvs först och främst de som bor i vår stadsdel.

Vi följer Skollagen och ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.

 

Faktureras av Frilufts Förskolor innevarande månad. Vi följer Stockholms Stads avgifter — Maxtaxa.

 

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskolor erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 — 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

  • Frilufts Förskolor
UNICEF_logo_2016.png