top of page

Om oss

 

Varje dag är som ett äventyr för barnen här på Riddersborg. Det finns något spännande bakom varje sten, stubbe och träd. I skogen finns det inga väggar som begränsar barnens utveckling.

I vår åldersblandade barngrupp kan barnen utvecklas i egen takt samt känna medinflytande i deras vardag. Barnen får ett viktigt utbyte av varandra som vi tar tillvara på i vår verksamhet. Barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig Trygga i vår verksamhet, vi alla tillsammans skapar Roliga och Lärorika dagar där vi ser barnet som kompetenta vägvisare och där vi pedagoger är deras ”medupptäckare” och trygga hand i dagens alla situationer.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument

Urvalsgrunder vid intag av barn

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Faktureras av Frilufts Förskolor innevarande månad. Vi följer Stockholms Stads avgifter — Maxtaxa.

 

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskolor erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 — 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

bottom of page