top of page

En vanlig dag på Silverskogen

 

En vanlig dag på förskolan är en blandning av rutiner och aktiviteter. Rutiner skapar trygghet. Aktiviteter skapar gemenskap och glädje. Alla stunder är lärande stunder för alla våra barn på förskolan.

 

En vanlig dag möter vi barnen ute när de kommer. Vi ställer i ordning och dukar upp med olika material så att alla känner sig välkomna på morgonen. En pedagog bär gul väst på morgonen och eftermiddagen och är den som möter barn och föräldrar och prickar i och prickar av när föräldrar kommer med sina barn och hämtar sina barn. Övriga pedagoger tar emot barnen, vinkar eller hjälper dem att komma igång med någon aktivitet.

 

När klockan är 9 samlas vi i våra olika grupper Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. Morgonsamlingen är en viktig stund då vi ser vilka som har kommit och berättar hur dagen kommer att se ut. Samlingar har vi flera gånger om dagen. Varje gång vi samlar ihop oss har vi ett lärande tillfälle då vi tillsammans reflekterar och delar erfarenheter med varandra. Leken är viktig för barns utveckling. I leken övar barnen på de sociala koderna, turtagning, ömsesidighet och samhörighet.
 

Utifrån våra ledord Tryggt, Roligt och Lärorikt har vi olika aktiviteter beroende på vilken årstid som vi har på våra naturplatser, på gården eller inne på förskolan.

Vi äter ute, antingen på gården eller i skogen. När vi äter i skogen tar vi oftast med mat från förskolan men när det är som bäst så lagar vi maten i naturen. Under den kalla tiden äter vi inomhus. Lunchen är viktig, både att fylla på men näringsrik kost men också att få chans att sitta i en mindre grupp och samtala och reflektera om vad vi varit med om under förmiddagen eller annat som barnen är upptagna med.

 

Efter lunchen har vi en lugn stund för alla barn, sovbarnen ligger nedbäddade i sovsäckar i vindskydden, övriga barn har en stund med högläsning. Högläsning är viktig för barns språkutveckling och fantasi, den ger också en stund till återhämtning.

På eftermiddagen erbjuds fria val av aktiviteter och organiserade aktiviteter innan dagen börjar dra mot sitt slut.
 

Vi avslutar dagen med en fruktstund och en lugn aktivitet som t.ex. sagoläsning.

Om oss
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page