Välkommen till Stormyren!

 

På Stormyrens förskola ges alla barn möjlighet till delaktighet och att utvecklas utifrån sina egna förmågor. 

Stormyren ligger alldeles intill skogen, vilket gör det enkelt att lämna gården för större äventyr i skogen. I naturen utmanas de nyfikna barnen av medupptäckande och engagerade pedagoger som utmanar barnens lärande. Genom att följa barnens intresse och nyfikenhet tar vi tillvara på deras idéer och tankar.

Lärandet fångas upp med Pedagogisk dokumentation som med barnens reflektioner leder planeringen av verksamheten vidare.

Som förskolechef på Stormyren värnar jag om alla barn, deras föräldrar och de fantastiska pedagogerna. Alla ska trivas och känna att deras tid är värdefull och utvecklande. Där det finns utrymme för olikheter och jämlikhet finns också delad glädje och gemenskap.  

Tillsammans skapar vi dessa förutsättningar.

/Natascha Antusheva, Rektor 

070-290 60 15

Skridskoåkning

Aliona

Camilla

Axel

Om oss
- En vanlig dag
- Föräldrar berättar
- Dokument
Kontakta oss

Natascha

Anna-Karin

Olivia

Johanna