Föräldrar berättar

Mikael Zetterberg, pappa till

Moa - Äventyrare och Nicolaj - Upptäckare

Varför valde ni Frilufts Förskolor Stormyren?

Vi letade efter en förskola med värderingar som synkade väl med våra egna. När vi hittade Stormyrens hemsida och fick träffa förskolechefen var letandet över, vi hade hittat rätt.​

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Engagemanget från pedagogerna - Oavsett väder (och ens eget morgonhumör) är känslan att man alltid lämnar barnen till pedagoger som dag efter dag skapar en harmonisk och utvecklande tillvaro för alla barn. Jag är övertygad om att utomhuspedagogik skapar fantastiska grundvärderingar om hur vi alla måste ta hand om vår miljö bättre, dessutom skapar det en mer utforskande och lustfylld känsla kring lärandet. Frågar jag barnen älskar de att vara ute. 

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Kombinationen av att vara utomhus + schysst ledning inom företaget + engagerade pedagoger gör att det blir hållbart och väldigt bra!

Veronica Högfeldt Mikelsen, mamma till Sigrid - Äventyrare

Varför valde ni Frilufts Förskolor Stormyren?

Vi var övertygade om att utevistelse i natur och mark var det bästa för barn så det var ett självklart val för oss. Fysisk aktivitet är en friskfaktor såväl för barn som för vuxna och få förskolor erbjuder den typ av aktiva dagar som Frilufts Förskolor gör.  Fokus och omtanke för natur och miljö är något vi vill att barnen har med sig i vuxenlivet.

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Barnen får utlopp för sin fysiska energi under de aktiva timmarna under dagen och håller sig betydligt friskare. Ljudnivån är mer behaglig vilket ger mindre trötta små öron och hjärnor på kvällen. Barnen lär sig använda sin fantasi genom att använda naturens egna material – dessutom miljövänligt.  

Något väldigt fint är att förskolan är grön flagg certifierade - Med Grön Flagg vill man inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Man arbetar även med kemikaliesanering.  

 

  • Som exempel så har förskolan återkommande moment som "skräpsamlardagar"    – då man letar skräp och källsorterar och pratar om olika material och dess påverkan på naturen.

  • Skördeveckan – där man skördar det man odlat och tillagar härlig mat på det man skördat.

 

Förskolan har arbetat mycket med barnens sociala färdigheter tex träna olika känslouttryck framför spegel, sätta ord på olika känslor m.m. Man arbetar även enligt det sk. Föreskolebrevet – ett initiativ om hur man sprider kunskap , implementerar förebyggande rutiner och skapar dialog mellan föräldrar och förskola vad det gäller barnens integritet. Det anordnas föräldramöten, vi har samverkansgrupp, utvecklingssamtal och det förs kontinuerligt en dialog med föräldrarna som bidrar till att man känner en stor delaktighet i barnens liv på förskolan. Vi får veckobrev som väldigt fint berättar om veckan som gått och man redovisar även korrelation till mål i läroplanen – man förstår att det finns en genomgripande tanke och mål med verksamheten.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Sammantaget lever Frilufts Förskolor verkligen upp till sina ledord TRYGGT, ROLIGT och LÄRORIKT. Vi har haft våra barn på Frilufts Förskolor i fyra år nu och kan inget annat säga än att det har varit fantastiska år. Sonen som precis börjat förskoleklass har varit mycket väl rustad för livet på skolan både vad det gäller kunskap, fin/grov motorik, sociala förmågor och eget ansvar – något vi har mycket att tacka förskolan för. 

Om oss
En vanlig dag
Dokument