top of page

Om oss

 

Vår förskola är en äldre charmig villa på två plan. Vi har tre barngrupper Upptäckarna, Utforskarna och Äventyrarna.

Vår gård är skapad för att barnen ska känna trygghet och där miljön lockar barnen till olika slags lekar. Vi använder oss av tydliga stationer där materialet förändras efter väder och barnens intressen.

 

Trygghet skapar vi genom tydliga rutiner och genom att vi pedagoger är närvarande med barnen.

Vi använder oss av ett lustfyllt lärande, där barnens som kompetenta och de får öva på sina färdigheter.

Genom att barnen får prova sig fram och utmanas i sitt tänkande skapas nytt lärande hos dem.

 

Vi skapar ett klimat där både barn och pedagoger vågar vara sig själva. Där det finns plats för allas åsikter och tankar, och där man som barn, förälder och pedagog känner sig betydelsefull.

Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18 samt Frilufts Förskolor Övar-prövar-lär med naturpedagogiken.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page