top of page

Utbildning

 

Hos oss får du både intern samt extern utbildning.

 

Alla pedagoger har kontinuerlig fort- och utbildning vilket oftast är 1-2 dagar/ termin. Med Veda & Barke i Naturen är en grundkurs för nyanställda och vidare utbildas man sedan till Upptäckar-, Utforskar-, Äventyrar, skid- och skridskopedagog. Vi har utbildningsdagar i samarbete med Naturskolan samt återkommande barnolycksfallsutbildning och Civilförsvarets utbildning Hitta Vilse.
 

Övrig utbildning och föreläsningar sker efter önskemål och behov.

Erasmus

pexels-photo-168008
pexels-photo-340932
pexels-photo-167708
pexels-photo-239323
pexels-photo
Berg och sjö
Vedträn
bottom of page