top of page

Våra grupper

 

Frilufts Förskolor jobbar med natur- och utomhuspedagogik efter sitt eget koncept som vi kallar med Veda & Barke i naturen. Veda & Barke är två barn som följer med våra förskolebarn genom alla år och aktiviteter på förskolan. De används som ett pedagogiskt hjälpmedel och blir därmed en länk mellan pedagoger och barn.

Veda och Barke tycker om att vara ute - både i skogen, på ängen och vid sjön såväl som på skridskobanan, i skidspåret och i pulkabacken. Det är därför Veda och Barke går på Frilufts Förskolor.

 

När du är med Veda och Barke skall du ha det TRYGGT, ROLIGT och LÄRORIKT! 

Upptäckarna, Utforskarna och Äventyrarna – Alla barn på Frilufts Förskolor får mycket tid för lek, såväl organiserad som fri lek där pedagogerna deltar, inspirerar, vägleder och observerar. Och viktigast av allt, har roligt tillsammans med barnen!

 

Upptäckare 

De minsta barnen på Frilufts Förskolor är Upptäckare. Upptäckarna tittar och känner, vänder och vrider, lyssnar och undrar, luktar och smakar för att få en första upplevelse och kunskap om naturen. Vi lär oss att på egna ben, med väst och ryggsäck, gå till ängen, skogen eller pulkabacken.

 

Redan som upptäckare får barnen pröva att äta sin lunch ute i skogen. Att med lite hjälp och stor koncentration, ta av sig sin ryggsäck, sätta sig på sittunderlaget och packa fram och njuta av sin matsäck, är en lärorik och spännande stund.

 

Ibland leker och sjunger vi innan det är dags för matsäck och ibland efter. Barnen tycker att det är extra spännande när några djur vi jobbar med är med i en saga eller lek. Efter lunchen är det dags för alla Upptäckare att vila och vi sover gott i våra sovsäckar i vindskydd, vagnar eller på madrasser. Upptäckarna tycker att det är extra spännande att få krypa ner i sin sovsäck i vindskyddet ute i skogen. Efter vilan forsätter barnen att upptäcka och tränar fötter och ben för att ta sig fram över stock och sten.

 

Utforskare 

När barnen blir lite äldre och ännu mer nyfikna på naturen så tillhör man Utforskarna. Vi lyfter på stenar, grenar och mossa, vi samlar och forskar, vi prövar att göra spännande saker i och med naturen, och vi lär oss vad man får och inte får göra. Vi lär oss använda lupp och andra redskap, kanske börjar vi klättra lite också, i trädet eller uppför berget med hjälp av ett rep. 

För utforskarna är skogen den perfekta lekplatsen. Där finns utrymme för deras nyfikenhet, kreativitet och fantasi. I skogens uterum har de möjlighet att skapa och fantisera fram miljöer som kan bli precis vad som helst. I skogen finns oändliga möjligheter.

 

Upptäckarna äter precis som de andra barnen ibland lunch i skogen. När vintern kommer skapar vi och bygger med snö. Vi målar på den, åker pulka och vi börjar lära oss att åka skidor och skridskor.

 

Äventyrare 

De äldsta barnen på förskolan kallas Äventyrare. Som Äventyrare får vi lära oss mer om eld och kanske pröva att använda kniv. Vi håvar och fiskar (ibland), och lär oss om sjövett och allemansrätt. Vi klättrar i träd och använder rep, och gör en mängd olika experiment. Äventyrarna är riktigt kunniga om naturen och dess kretslopp, och vi är vetgiriga för att lära mer om småkryp, stora djur, svampar, växter och träd. Vi får också lära om Hitta Vilse, hur och vad man skall göra om man kommit ifrån den vuxna.

 

Äventyrarna är duktiga på att hjälpa till med matlagningen utomhus. Ibland lagar vi maten på stormkök eller muurikkahäll och ibland grillar vi över öppen eld. På vintern leker, skapar och experimenterar vi med snö och is. Vi åker pulka och lär oss att åka skridskor och skidor.

bottom of page