top of page

Jobba hos oss

Har du ett brinnande intresse för natur- och utomhuspedagogik?
Läs mer om oss och våra lediga tjänster nedan.

Vi söker

Timvikarier

Till vår egen vikariepool

Vilka är Frilufts Förskolor?

 

Frilufts Förskolor driver 11 förskolor runt om i Norr- och Västerort. Alla förskolor jobbar med samma metod och arbetar med en inriktning mot natur- och utomhuspedagogik. Vi har en intern vikariepool vilket gör att även våra vikarier är väl införstådda med företaget och den pedagogik vi bedriver. Vår verksamhetsidé är att ge barnen en utvecklande och stimulerande förskoletid där vi i största möjliga mån använder naturen som resurs.

 

Förskollärare på Frilufts förskolor

Som förskollärare hos Frilufts Förskolor kommer du från första dagen in i ett inspirerande sammanhang av högt motiverade kollegor, en engagerad chef och barn med en ständig vilja att växa gemensamt med uterummet som bas. Ditt friluftsintresse kommer hos oss att på ett väl beprövat sätt att kombineras med ditt akademiska perspektiv, din nyfikenhet, och din vilja att på sikt vara med och utveckla en förskola som ständigt vill överträffa barnens, föräldrarnas och dina egna förväntningar.

 

Tryggt, roligt och lärorikt – dessa tre ord löper som en grön tråd genom alla våra förskolor. Tryggheten bygger vi på lång erfarenhet, sunda rutiner och barngrupper som inte tillåts bli för stora. Det roliga skapas av ett gott arbetslag som ges frihet att inom givna ramar utvecklas på ett lekfullt sätt. Lär oss nya saker gör vi varje dag, och med våra internutbildningar i utomhuspedagogik får du nya insikter: roligt, utvecklande – och bra för ditt CV.

 

Som nyexaminerad förskollärare är du med i vårt Mentorskapsprogram som innebär regelbunden och strukturerad återkoppling på din utveckling – våra rektorer är lika goda pedagoger med huvuddelen av sin tid i barngrupp, som de är goda bollplank för en trygg start i din karriär. Naturligtvis får även du som kommit en bit i karriären det stöd du behöver för att trivas och utvecklas hos oss.

 

För tjänsten ska du ha slutfört din Förskollärarexamen och vilja utvecklas inom utomhuspedagogik. I samspel med övrig personal fortsätter du att driva den pedagogiska verksamheten framåt enligt våra egna styrdokument, kommunens riktlinjer och Lpfö 18. Du har energi, tar initiativ och vill framåt samt talar och skriver på god svenska. Dokumentations- och planeringstid ingår i tjänsten.

Förmåner när du arbetar på Frilufts Förskolor

 • 30 dagar semester för dig som fyllt 40 år

 • 1 extra semesterdag när du arbetat 5 år hos oss

 • 2 extra semesterdagar när du arbetat 10 år hos oss

 • Vi uppmuntrar friskvård genom aktiviteter och friskvårdsbidrag

 • Arbetsklädsel för vår/höst och vinter tillhandahålles

 • Alla pedagoger har fria pedagogiska måltider

Utöver detta får du även:

 • Kontinuerlig utbildning i HLR för barn och olycksfall 

 • Pedagogiska utvecklings- och planeringsdagar

 • Tillgång till egen specialpedagog

 • Närhet till beslut och påverkan

 • En härlig gemenskap på arbetsplatsen 

 • Gemensamma teambuildingresor och planeringsdagar

 • Kontinuerlig fortbildning i form av förkollärar-träffar och pedagogiskt forum

 • Schemalagd tid för reflektion, utvärdering och planering

 • Lärande som sker utomhus med naturen som redskap

bottom of page