top of page

Till dig som ny vårdnadshavare

Frilufts Förskolor arbetar med natur- och utomhuspedagogik som metod.

Alla barn har en tillhörighet i en skogs- och naturgrupp där verksamheten och aktiviteterna anpassas efter ålder och mognad.
Upptäckarna, Utforskarna och Äventyrarna.

Vår verksamhetsidé är att ge barnen en utvecklande och stimulerande vistelse på förskolan, där vi i stor utsträckning använder naturen som resurs. Samlingar, rörelselekar, gymnastik, drama, skapande, rim och ramsor och fri lek sker i stor utsträckning utomhus.

Vintertid har de äldre barnen såväl skid- som skridskoskola.
Samtliga Vårdnadshavare skall vara säkra på att barnen får en såväl kvantitativ som kvalitativ utevistelse dagligen.

I vår broschyr ”Berättelsen om Frilufts Förskolor” kan du läsa mer om grupperna och om Veda och Barke, Hitta Vilse mm. Om du inte redan har fått den, så finns den att ladda ner på vår hemsida.

Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö 18 och kommunernas skolplaner.

Vid varje terminsstart får ni förskolans utbildningsplanhetsplan, vilken innehåller mål, metoder, verksamhet, aktiviteter, grupper, traditioner, viktiga datum etc.
Här kommer vi att ge en del information för att underlätta samt ge rätt förutsättningar från början.

Inskolning

Inskolningsperioden är 2 veckor, vilket är viktigt att man som vårdnadshavare planerar för. Vid den aktiva inskolningen är man som vårdnadshavare med sitt barn 3-5 dagar, och den andra inskolningsveckan då barnet är på förskolan ca 9.00 – 15.00, ska man vara lättillgänglig.

Ni har eller kommer att få särskild inskolningsinformation där det framgår vilket inskolningsupplägg er förskola har. Ni är alltid välkommen med era frågor – stora som små.
Det är alltid pedagogerna som avgör när barnet är färdiginskolat.
Barnen har en ansvarspedagog, och inledningsvis är detta er inskolningspedagog.

Ansvarspedagogen har ansvar för att dokumentation och utvecklingsplaner görs, samt deltar alltid vid vårdnadshavarsamtalen men alla pedagoger på förskolan skapar en relation till ditt barn. Inom den första månaden efter att inskolningen är avslutad sker ett inskolningssamtal.

 

Samverkan 

Alla avdelningar/grupper skriver veckovis ett veckoblad, där man berättar om veckan som gått och lite vad som komma skall.
Förskolan presenterar matsedel genom Förskoleappen veckovis eller för en längre period.

Utvecklingssamtal sker generellt under höstterminen och uppföljningssamtal under vårterminen. Vårdnadshavare och pedagoger gör gemensamt en utvecklingsplan för barnet.
Om önskemål och behov finns sker samtal på initiativ av vårnadshavare eller pedagoger, även vid annan tidpunkt.

Gemensamma möten med alla vårdnadshavare på förskolan äger rum 1-2 ggr/läsår.
Dropp Ut - eller liknande sker en eller flera ggr/termin.
Samverkansgrupp med vårdnadshavare- och pedagogrepresentanter samt rektor sammankallas 1-2 ggr/ läsår. Gruppen träffas kommun- och/ eller förskolevis.

På hemsidan finns ett dokument för klagomålshantering avsedd för er vårdnadshavare.
När grupperna lämnar gården skall alltid mobiltelefoner tas med. Då pedagogerna oftast valt att ha privata telefoner lämnas dessa nummer inte ut. Om något händer som gör att ni måste komma i kontakt ringer Ni till kontoret som då kontaktar vederbörande.

 

Sjukdom & allergi

Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer ”Smitta i förskolan” och det är viktigt att alla respekterar dessa riktlinjer.

Vid eventuell medicinering (allergi, astma el. dyl.) skall alltid skriftlig delegation lämnas till förskolan.

Meddela alltid förskolan om ert barn är sjukt eller ledigt och om ”någon annan” ska hämta barnet.
Har barnet varit borta en längre tid önskar vi att ni meddelar förskolan dagen innan barnet återkommer. Ibland kan det kanske vara bra att starta med en halv dag, rådgör då om tiden.
Skall barnet äta specialkost lämnar ni läkarintyg till respektive avdelning samt pratar med den som ansvarar för maten.

 

Kalas 

När barnen fyller år uppmärksammas barnet enligt tradition på respektive förskola. Vi har inga kalas med godis, glass och andra sötsaker och som vårdnadshavare tar ni inte med något till förskolan. Inbjudningskort delas ut till barnen i hemmet, och ej på förskolan.

Tider

Respektera tider för samling, grupper, avfärd till skogen etc.
Det är mycket viktigt för att det skall fungera såväl för ditt barn som för andra barn i verksamheten. Många avbrott stör ofta barnen i sitt ”viktiga arbete” på förskolan.

 

Planeringsdagar

I början av varje termin har våra förskolor en planeringsdag och i mitten av vår- och höstterminen en utvecklingsdag.
På Planering och utvecklingsdagarna kan barnener bjudas omsorg på annan förskola. Datum meddelas i god tid.

Mycket av fortbildningen sker för övrigt på kvällstid och ibland på helger

Jul & Sommar

Under vissa sommarveckor kan viss sammanslagning inom kommunerna ske. Detsamma gäller under jul- och trettonhelgen.
I god tid tillfrågas ni om behovet av barnomsorg.

Barnens närvaro och ledigheter styr vår personal- och semesterplanering samt även matplanering och beställning.

Kläder mm

Vi rekommenderar att barnen har bra och funktionella kläder och rikligt med ombyten.
Läs ”Utrustning och kläder” på vår hemsida.
Kläder med huvor innebär en stor risk, då huvan lätt kan fastna under lek.
Vi rekommenderar också att barnen vintertid har godkända hjälmar med grönt säkerhetsspänne. Undvik helst snickarbyxor under overall, strumpbyxor samt up&go-blöjor.

För att underlätta för samtliga uppskattas att barnens tillhörigheter är ordentligt märkta. Pedagogerna hjälper gärna till med råd om kläder, ryggsäckar, utrustning etc.

Mat på förskolan

All vår mat tillverkas i vårt nya moderna kök i Abrahamsberg. Vi väljer noggrant bra råvaror och serverar ekologisk mat ca 30-40% per vecka. Ekologiska mejeriprodukter serveras alla dagar.
Se matsedel i Förskoleappen. 

Förskoleappen

På Frilufts Förskolor använder vi oss av Förskoleappen där du som vårdnadshavare ska lägga in aktuellt telefonnummer, schema, allergier m.m. Förskoleappen behöver sedan uppdateras så fort du ändrar tex. ett telefonnummer. Vi använder Förskoleappen till att lägga ut veckobrev, bilder och dokumentation. Vi använder även uppgifterna till vår aktuella telefon- och anhöriglista när vi lämnar gården.
Schema på barnens tider uppdateras vid förändringar, barnens tider utgör grunden för personalens schemaläggning. Förankra alltid tillfällig förändring med respektive avdelning.
När ditt/dina barn börjar hos oss, får du information och inloggningsuppgifter till Förskoleappen.

Övrigt

För barn till  som är hemma med småsyskon eller är arbetssökande gäller olika regler i kommunerna, samma sak beträffande olycksfallsförsäkring. Fråga gärna din rektor vad som gäller just i din kommun.

På Vårdnadshavares initiativ har beslut tagits att barnen ej tar med egna leksaker till förskolan, vilket gäller alla förskolor

På Instagram och Facebook kan du hitta bilder från verksamheten @friluftsforskolor

MED VEDA & BARKE I NATUREN_0,25x.png
Äventyrare_0,25x.png
IMG_0476.jpg
Upptäckare_0,25x.png
Traktor.jpg
Ryggsäck_med_märken.jpg
pexels-photo-533360.jpeg
bottom of page