En vanlig dag på Broby

 

När barnen kommer till Broby på morgonen efter 07.30 när vi öppnar är de klädda för äventyr efter väder. I sina ryggsäckar har de alltid med sig en fylld vattenflaska, matkåsa med bestick och ett extra ombyte.

 

Vid niotiden samlas alla barn för fruktstund i sina grupper eller gemensam sångsamling. En gång i veckan har barnen med sig matsäck som de äter på utflyktsplatsen. Fram till lunch som serveras vid 11-tiden arbetar barnen i sina grupper med sitt tema eller matematik, språk och motorik, teknik och naturkunskap utöver att leka och träna sina sina färdigheter i social kompetens och den egna jag-utvecklingen.

 

Efter lunchen vilar alla grupper. De yngsta barnen sover i vindskydd på gården eller utflyktsplatsen och de äldre barnen har läs- och sagovila.  Innan tvåtidens mellanmål leker barnen lugna lekar med spel och lekutmaningar. Deltidsbarnen går hem strax innan tre och på gården har vi lekstationer och kanske en gemensam regellek.

 

Broby stänger 17.00 i dagsläget. Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas önskemål och kommunens riktlinjer.

Om oss
Föräldrar berättar
Dokument
  • Frilufts Förskolor