top of page

En vanlig dag på Äventyret

 

Vi på Äventyret anser att det är viktigt med en bra överlämning och att alla känner sig välkomna, både barn, föräldrar och pedagoger. Äventyret öppnar 07.30 varje morgon och då tar vi emot alla barnen på vår gård. En av oss pedagoger förbereder förmiddagens mellanmål i färdiga korgar som senare serveras i varje grupp vid 09.00. 

På morgonen fram till 09.00 och efter 15.00 är vi alla tillsammans på hela Äventyret, både stora och små. Det skapar lek över åldersgränserna och stärker tryggheten.

09.15, när alla barnen har kommit samlas vi i våra grupper Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. Är vi kvar på tomten har vi samling gruppvis på bestämda platser där vi också äter mellanmålet som består av en smörgås och dryck, varm eller kall beroende på väderförhållande. Om det är utflyktsdag går vi iväg till skogen eller närområdet och har samling. Barnen bär sin egen utflyktsmatsäck. För oss är samling viktigt, det skapar gemenskap och alla får möjlighet att berätta något och bli uppmärksammade. Barnen blir stärkta i sin identitet och lär sig att lyssna på varandra, vilket skapar trygghet. Med de äldre barnen pratar vi om hur dagen kommer att se ut och reflekterar över vad som skett. Barnens inflytande tas tillvara i samtalen och tillsammans hittar vi lösningar på att genomföra dem.

Vi har ett veckoschema för veckans alla dagar där vi har olika aktiviteter och teman. Det kan vara allt från grupplekar, skapande och rytmik till matematik, språk och kommunikation.

 

Efter förmiddagens aktiviteter äter vi en god lunch ute på vår gård, i skogen eller inomhus. Vilar gör vi alla dagar. Efter lunchen skapar vi en lugn stund genom att lyssna till en saga eller lugn musik. När lugnet har lagt sig sprids en härlig stunds avkoppling eller sömn. De yngsta barnen, Upptäckare, sover ute i vindskyddet.

 

Eftermiddagens aktiviteter startar oftast med att vi går ut på gården. Barnen väljer själva aktivitet eller så skapas aktiviteter som anknyter till barnens inflytande eller arbete kring särskilda teman.

 

Mellanmålet serveras vid kl 14.15. Mellanmålsstunden används ofta som ett forum för att reflektera över dagens händelser och barnen blir stärkta i att uttrycka sig. Vid 16.30 äter vi frukt tillsammans med de barn som är kvar på förskolan.

 

Vi stänger Äventyret kl 17.00. Öppettiderna anpassas efter föräldrarnas behov och efter kommunens riktlinjer.

Om oss
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page