Föräldrar berättar

Vi är mycket imponerade av hur pedagogerna kombinerar natur och miljö med bokstäver och matematik. 

Sedan 2012 har vi barn på förskolan Äventyret och är mycket nöjda.
Jag och min man, även våra barn, känner oss 100% trygga med all personal på förskolan. På Äventyrets stora och spännande gård träffas barn och pedagoger från de olika avdelningarna. Det gör att alla känner varandra, vilket skapar stor trygghet för såväl barnen som oss föräldrar.

För våra barn är den egenpackade ryggsäcken både spännande och viktig. Veckans återkommande utflyktsdagar är efterlängtade. Storsamlingen på fredagarna, när hela Äventyret samlas runt lägerelden, är också en av veckans höjdpunkter.
Vi är mycket imponerade av hur pedagogerna kombinerar natur och miljö med bokstäver och matematik. De olika årstiderna utnyttjas väl, och lek och lärande anpassas efter väderlek och barnens intresse.

/Elin, mamma till Ebba och Axel

Om oss
En vanlig dag
Dokument