Föräldrar berättar

 

Peyman, pappa till Leo - Utforskare

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Sundsborg?

Först fick vi höra talas om Frilufts Förskolor Sundsborg via vänner- Vars barn trivdes mycket bra på förskolan. Efter den första egna kontakten med förskolechefen och ett besök på verksamheten visste vi att det var en verksamhet som skulle passa vår son mycket bra.

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Det märks på både barn och personal att trivsel och trygghet är något de arbetar mycket med på Sundsborg. Personalens sätt att bemöta och hantera barnens känslor tyder på ett medvetet och reflekterande arbetssätt. Utomhuspedagogiken är speciellt bra på flera sätt. Det märks bland annat genom att barnen lär sig uppskatta och ta hand om miljön, då naturen är en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Pedagogerna är fantastiska gällande både pedagogik och bemötande. De har ett tätt samarbete med oss föräldrar vilket gör att vi känner oss trygga med att lämna våra barn till dem varje dag.

Fredrik, pappa till Elina - Äventyrare

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Sundsborg?

En kombination av höga betyg från andra föräldrar, närheten till förskolan och utomhuspedagogiken.

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Att barnen ofta får upplevelser, lärande och lek i skogen.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Väldigt engagerade pedagoger!

 

 

Om oss
En vanlig dag
Dokument
  • Frilufts Förskolor