top of page

Föräldrar berättar

Fredrik, pappa till Alva - Äventyrare

 

Varför valde ni Frilufts Förskolor Sundsborg?

När vi valde förskola till vårt äldre barn var en kombination av höga betyg från andra föräldrar, närheten till förskolan och utomhuspedagogiken det som gjorde att valet föll på på Frilufts Förskolor Sundsborg.

När det sedan var dags att välja förskola för det yngre syskonet var valet lätt eftersom jag ville att hon också skulle få samma fina upplevelse som sitt syskon, att få bekanta sig med skogen och vara ute mycket.

 

Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Det allra bästa är pedagogernas glädje och påhittighet som ger mitt barn fina upplevelser, lärande och mycket lek i skogen. Barnen får upptäcka glädjen att vara ute i naturen alla årstider.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

Jag känner mig väldigt trygg med pedagogerna och är övertygad att mitt barn också gör det. De intresserar sig för mitt barn, lyssnar på och bekräftar henne. Jag får som förälder mycket återkoppling i form av samtal, mail och bilder om allt som händer kring förskolan. Allt sammantaget gör att jag är väldigt nöjd med Frilufts Förskolor Sundsborg och kan inte tänka mig någon annan förskola.

Emelie,mamma till Liam-Äventyrare och Kevin -Utforskare

Varför valde ni Frilufts Förskolor Sundsborg?

När vi flyttade hit så fick vi starka rekommendationer av grannar som hade barn på förskolan, sedan när jag var föräldraledig så gick jag ofta förbi skolan och barnen såg verkligen ut att trivas och pedagogerna var hela tiden närvarande med barnen. 

 

 Vad tycker ni är speciellt bra med er förskola och den utomhuspedagogik vi bedriver?

Barnen får lära sig att ta hand om naturen och vara ute och leka väldigt mycket. Pedagogerna trivs och det märker man i deras engagemang i olika temadagar och hur de är engagerade i alla barns utveckling. I Förskoleappen får man se bilder och filmer på allt de gör.

 

Varför skulle ni rekommendera er förskola till andra föräldrar och barn?

För att det är en jättebra förskola med engagerade pedagoger och bra upplägg. Mina barn trivs jättebra och jag är en väldigt trygg förälder när jag lämnar mina barn där. 

 

 

Om oss
En vanlig dag
Dokument
bottom of page